Betalingsvilkår

Me avreknar etterskuddsvis på bakgrunn av målaravlesingar, annan kvar mnd. Kundar som kun har ei avlesing i året, vert fakturert a-konto 6 gonger i året.

Tariffen Kvam Kraftverk eKunde krev avtale om efaktura.