Fastpris

fastpris.png
fastpris.png

Fastpris

1.00

Fastpris er ein gitt kraftpris for ein bestemt kontraktsperiode, vanligvis 1-3 år. Fastprisen gjev forutsigbarheit. Ettersom fastpristilbudet vil variera gjennom året, er det knytt usikkerheit til tidspunkt for kontraktsinngåelse.

Add To Cart