KK forvaltning

KK forvaltning

1.00

KK forvaltning er ein langsiktig kraftavtale for deg som ynskjer stabile og forutsigbare kraftprisar. Årsforbruket av kraft kjøper me inn i små porsjonar kvar veke perioden før levering, i opptil 2 år før krafta vert levert. Du som kunde får ein fast pris for kvart kalenderår, og kan sjølv velga kor stor del av forbruket du ynskjer å prissikra.

Add To Cart