Spotpris

spotpris.png
spotpris.png

Spotpris

1.00

Spotpris er ein kraftavtale basert på vår innkjøpspris. I tillegg kjem eit påslag basert på årsforbruket av kraft. I mange tilfeller har denne type kraftavtale vist seg i å vera rimelegast over tid. Med ein slik avtale må bedrifta tåla svingningar i prisen, samt usikkerheit i storleiken på framtidige kostnader. Kontrakten har ei kort oppseiingstid.

Add To Cart