Bestilling av eKunde-abonnement


Avtalevilkår *
MålepunktID finn du på straumfaktura frå netteigar, målarnummer står på straummålaren
Må kun fyllast ut om ikkje målaren er automatisk avlest av netteigar
Må kun fyllast ut om ikkje målaren er automatisk avlest av netteigar