Bestilling av fastpris-abonnement


Avtalevilkår *
MålepunktID finn du på faktura frå netteigar, og målarnummer står på målaren.
Må kun fyllast ut om målaren ikkje er automatisk avlest av netteigar
Må kun fyllast ut om ikkje målaren er automatisk avlest av netteigar