Bestilling av spotpris-abonnement


Avtalevilkår *
MålepunktID finn du på faktura frå netteigar, målarnummer står på straummålaren
Må kun fyllast ut om ikkje målaren er automatisk avlest av netteigar
Må kun fyllast ut om ikkje målaren er automatisk avlest av netteigar