eKunde

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName eKunde

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Variabel pris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Variabel pris med krav om efaktura. eKunde tek utgangspunkt i spotprisen på kraft og fylgjer svingingane i marknaden. Spotprisen beveger seg i periodar raskt opp og ned.

Kvam Kraftverk område (øre):

kwPriceAreaNO96 37,50

Vest-Norge (øre):

kwPriceAreaNO566 37,50

Sørøst-Norge (øre):

kwPriceAreaNO675 37,50

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 30

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Andre betingelser (eks. el. faktura):

otherConditions Krav om efaktura

Endringsvarsling.

willNotifyDirectly SANN