Fastpris

Forutsigbare straumfakturaer

  • Fast pris med 1 års
    bindingstid Les meir

  • Elsertifikat er med i prisen

  • Ikkje fakturagebyr

Fastbeløp kr 10,- per mnd

50.00

Fastpris

Inngår du ein fastprisavtale, bind du deg til å betala ein fast kraftpris i 1 år. Me kan og tilby bindingstid på 2 eller 3 år. Ta kontakt for tilbod. Prisane vert varsla til konkurransetilsynet, der kan du samanlikne vårt tilbod mot andre kraftleverandørar.

Fastpris:

  • Konkurransedyktig pris

  • Ikkje fakturagebyr

  • Fakturaer som ikkje byr på overraskingar

  • Tilgang til MiSide

Plass for Fastbeløp (automatic)

Andre Produkt

Spotpris

Spotpris

Fastpris

Fastpris

Variabel

Variabel

eKunde

eKunde