Fastpris

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Fastpris

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Fastpris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Inngår du ein fastprisavtale, bind du deg til å betala ein fast kraftpris i 1 år.

Kvam Kraftverk område (øre):

kwPriceAreaNO96 35,00

Vest-Norge (øre):

kwPriceAreaNO566 35,00

Sørøst-Norge (øre):

kwPriceAreaNO675 35,00

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Bindingstid (antall måneder) (mnd):

agreementTime 12

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 10

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling.

willNotifyDirectly SANN