Kvam Kraftverk AS

Navn Microdata-tag Value

Firmanavn:

companyName Kvam Kraftverk AS

Organisasjonsnummer:

organizationNumber 979599684

Hjemmesider:

url

Kundetelefon:

customerPhone 56 55 33 00

Adresse:

address Kaldestad 40

Postnummer:

postalCode 5600

Kontaktinformasjon:

contactInformation firmapost@kvam-kraftverk.no

Salgsområde:

salesArea areaNO96, areaNO675, areaNO566