Grafisk Profil for Kvam Kraftverk


LOGO

Farge
 

kvamkraftverk2.jpg
 

Farge med slagord

Kvam kraftverk.jpg
 
kvamkraftverk3.jpg

Svart/KvitLAST NED LOGO

 
 

LOGO MED SLAGORD


FARGE

 
Farge3005c.png
Farge2995C.png

FONTAR

 

Ekstern bruk

Netto er ein lett leseleg og moderne font. Det finnes 3 varianter som kan brukast: Regular, Bold og Light

skrift1.png

 

Intern bruk

For å gjere det enkelt, og for å slippe å instalere nye fontar, kan Netto erstattes med Calibri, som er ein standard Windows-font.


POWERPOINT

 

Eksempel på powerpoint-mal. Last ned her: Powerpoint-mal


BILREKLAME

 

Eksempel på bilreklame. Last ned her: Bilreklame.eps


ANNONSER

Stilingsannonse

 

Profilannonser

 

Kraftpris

Målaravlesing


VISITKORT