Spotpris

Basert på innkjøpspris i spotmarknaden. Den rimelegaste avtalen.

  • Vår innkjøpspris i marknaden + påslag Les meir

  • Elsertifikat er med i prisen

  • Ikkje fakturagebyr

Fastbeløp kr 30,- per mnd

6.00

Spotpris

Spotpris er basert på vår innkjøpspris i spotmarknaden. Prisen er timebasert og varierer i takt med tilbod og etterspurnad. I tillegg til spotprisen betaler du eit påslag pr kWh, dette påslaget er 6 øre/kWh. Dette påslaget dekkjer myndighetspålagt avgift for elsertifikat.

Spotpris:

  • Beste pris over tid

  • Ingen bindingstid

  • Ikkje fakturagebyr

  • Tilgang til MiSide

Plass for Fastbeløp (automatic)

Andre produkt

Spotpris

Spotpris

Fastpris

Fastpris

Variabel

Variabel

Ekunde

Ekunde