Spotpris

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Spotpris

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Innkjøpspris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Spotpris er basert på vår innkjøpspris i spotmarknaden. Prisen er timebasert og varierer i takt med tilbod og etterspurnad. I tillegg til spotprisen betaler du eit påslag pr kWh, påslaget er 5øre/kWh.

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 30

Påslag per kWh inkludert MVA (Øre/kWh):

addonPrice 5

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling.

willNotifyDirectly SANN