På Mi Side, kan du finna ditt forbruk og spotprisane time for time. Du må logga inn via linken på denne sida, og det er kun dei som har avtalen spotpris med oss som vil sjå spotprisane. Dersom du har ein avtale om variabel kraftpris eller fastpris, vil desse prisane visa.

Om du ikkje har logga på Mi Side tidlegare, så må du registrera deg som brukar. Du treng då MålepunktID og Kundenummer, dette finn du på fakturaen frå oss.

P%C3%A5logging+Mi+Side1.jpg

Når du har logga inn, går du til forbrukshistorikken, vel periode og kryssar av for vis pris. Om du ynskjer kan du eksportere grunnlaget til Excel. Prisar er her oppgjevne inkludert mva og påslag.

Fyrstesida1.jpg
Spotprisar1.jpg