Variabel

Avtalen fylgjer vår innkjøpspris, prisendringar vert varsla

  • Vår mest solgte avtale, fylgjer spotprisen Les meir

  • Elsertifikat er med i prisen

  • Ikkje fakturagebyr

Fastbeløp kr 30,- per mnd

52.00

Standard variabel pris

Standard variabel pris tar utgangspunkt i spotprisen på kraft og fylgjer svingingane i marknaden.

Spotprisen endrar seg i periodar raskt opp og ned. Prisen på standard variabel tariff vert endra med 14 dagars varsel, og vil dermed gje mjukare prissvingingar. Prisendringar vert varsla på heimesidene våre og på konkurransetilsynet.no. I tillegg kan dei som ynskjer det få prisvarsling på epost eller SMS. Logg inn på Mi side og legg inn ynskje om prisvarsling der.

Me har konkurransedyktige prisar, og har som mål å vera blant dei 10 rimelegaste leverandørane i Kvam.

Standard variabel pris:

  • Konkurransedyktig pris

  • Ikkje fakturagebyr

  • Ingen bindingstid

  • Prisendringa vert varsla

  • Tilgang til MiSide

Plass for Fastbeløp (automatic)

Andre produkt

Spotpis

Spotpis

Fastpris

Fastpris

Variabel

Variabel

eKunde

eKunde