Variabel

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Variabel

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Variabel pris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Standard variabel pris tar utgangspunkt i spotprisen på kraft og fylgjer svingingane i marknaden.

Kvam Kraftverk område (øre):

kwPriceAreaNO96 39,75

Vest-Norge (øre):

kwPriceAreaNO566 39,75

Sørøst-Norge (øre):

kwPriceAreaNO675 39,75

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 20

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling.

willNotifyDirectly SANN